interviu

Adrian Mărgărit: Investiții pentru un viitor mai verde, decarbonizarea industriei siderurgice din România

Oțelul reprezintă aproximativ 8-9% din emisiile globale de CO2, 10% dacă includem aluminiul, prin urmare nevoia de decarbonizare a domeniului siderurgic, inclusiv în România, este una stringentă.

Adrian Margarit photo
Adrian Mărgărit, Head of Strategic Projects LIBERTY Steel Group, a explicat, într-un interviu acordat România Unfolds, care sunt principalele provocări determinate de creșterea presiunii de reglementare pentru companiile siderurgice pentru a se decarboniza, dar și cât suntem de aproape de atingerea Carbon Neutral 30 (CN30), care are ca obiectiv o producție sustenabilă și neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030.

Cum definești sustenabilitatea și ce semnificație are aceasta pentru tine?  

Sustenabilitatea definește activitățile ce pot fi desfășurate pe termen lung utilizând resursele în mod responsabil și fără a cauza prejudicii mediului înconjurător. Liberty, la fel ca toți producătorii de oțel, are în fața sa o mare sarcină de a asigura continuitatea operațiunilor pe termen lung prin reducerea emisiilor de carbon în vederea protejării mediului  și a impactului asupra schimbărilor climatice.

Ne așteptăm ca populația să continue să crească, în special în lumea în curs de dezvoltare. Populația Indiei, de exemplu, este de așteptat să ajungă la 2 miliarde într-o generație. Acest lucru va continua să stimuleze cererea de oțel, pe măsură ce o clasă de mijloc în creștere caută mașini, case și bunuri de larg consum.

Prin urmare, se anticipează că cererea de oțel s-ar putea aproape dubla până în 2050. Dar, după cum știm cu toții, această cerere trebuie satisfăcută în mod durabil pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Companiile siderurgice de succes ale viitorului vor fi cele care se pot transforma rapid la tehnologiile Greensteel. Această tranziție va avea implicații majore pentru producția de oțel, despre care credem că va gravita către locurile care pot furniza energie regenerabilă ieftină, abundentă și sigură, esențială pentru transformarea Greensteel.

Oțelul reprezintă aproximativ 8-9% din emisiile globale de CO2, 10% dacă includem aluminiul. Cu toate acestea, așa cum am spus mai devreme, cererea este în creștere. Și acum asistăm la creșterea presiunii de reglementare pentru companiile siderurgice pentru a se decarboniza. Europa este în frunte, dar acum SUA, Australia și chiar China ajung din urmă. Deci, dacă suntem serioși în privința schimbărilor climatice și dorim să continuăm să funcționăm și să captăm valoarea acestei creșteri, trebuie să ne schimbăm. Și trebuie să ne schimbăm rapid.

Potrivit Net Zero Steel Inițiative, progresul timpuriu privind decarbonizarea oțelului ar putea debloca 1,3 Gt de reduceri ale emisiilor de CO2 în 2030. Aceasta este economia aproximativă de CO2 prin scoaterea fiecărui vehicul de pe șosea în SUA timp de doi ani și jumătate. Această acțiune timpurie este cea care va ajuta la menținerea obiectivului de a limita încălzirea globală la 1,5 grade.

Dar, pe lângă faptul că ajută climatul, decarbonizarea poate fi și o oportunitate masivă pentru consumul de oțel. Potrivit unui raport McKinsey, oțelul este materialul critic pentru tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, de la vehiculele electrice la energia nucleară.

Capacitatea industriei prelucrătoare din România, precum și condițiile geografice și geologice pot fi un atu considerabil pentru competitivitatea economică națională și pot constitui premise favorizante pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei.

Sustenabilitatea devine din ce în ce mai populară în toată lumea, iar, recent, vedem o creștere în acest sens și in Romania. Cum arată viitorul sustenabilității românești din perspectiva ta?

Pe măsură ce îngrijorările privind schimbările climatice, pierderea biodiversității și gradul ridicat de poluare au devenit o prioritate pe agenda de lucru a factorilor de decizie la nivel de state, societatea globală a adoptat la scară largă politicile de sustenabilitate, în principal prin implementarea unor practici sustenabile de business și prin creșterea investițiilor în tehnologii verzi, prietenoase cu mediul înconjurător.

Sustenabilitatea este atributul care va guverna în următorii ani atât strategiile de afaceri ale companiilor cât și politicile naționale de mediu și climă. Cu siguranță, câștigătoare vor fi acele state pentru care investițiile în energie verde și infrastructură verde vor reprezenta o prioritate națională, în timp ce țările care vor rămâne mult în urmă în materie de politici sistemice de sustenabilitate își vor vedea competitivitatea economică în cădere abruptă.

Capacitatea industriei prelucrătoare din România, precum și condițiile geografice și geologice pot fi un atu considerabil pentru competitivitatea economică națională și pot constitui premise favorizante pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei. De exemplu, industria producătoare de petrol și gaze naturale (care este în vizorul Regulamentului pentru dezvoltarea de capacități de stocare de CO2) are o prezență semnificativă în România; capacitatea de producție de chimicale poate deveni un motor pentru producția de hidrogen verde, susținută de potențialul de energie regenerabilă considerabilă al României, și poate fundamenta dezvoltarea industriei domestice de producere a electrolizoarelor; iar regiunile de Tranziție Justă, cu o istorie îndelungată a industriei prelucrătoare, își pot revigora economiile locale prin conversia profesională și deschiderea de afaceri în producția de tehnologii net-zero.

Prin urmare consider ca Romania are toate șansele de a deveni o economie sustenabilă în viitor dacă prioritizarea investițiilor va fi gestionată responsabil, iar cadrul legislativ și elementele de finanțare vor susține aceste direcții de dezvoltare în mod coerent.

Care sunt provocările locale de care s-a lovit Liberty Steel Group? Ne puteți spune mai multe despre rezolvările sustenabile de succes găsite în acest sens?

Suntem în situația particulară și fericită de a descoperi oportunități locale și nu provocări, desigur implementarea CN30 este o provocare în sine, dar la nivel local partenerii de dialog fie ei publici, privați sau reprezentanți ai societății civile, au înțeles legătura puternică între ambițiile și eforturile financiare ale companiei și siguranța și stabilitatea economică a regiunii.

Totul se desfășoară în strânsă colaborare cu toți actorii locali, regionali și naționali , existând permanent un dialog sincer și transparent atât referitor la stadiul implementării proiectelor, etapele realizate și obstacolele care trebuie înțelese și depășite.

Care sunt principiile pe care se bazează strategia GreenSteel? Cu ce vine nou?

Liberty Steel Group își propune să investească peste 1 miliard de euro în următorii ani în planul de transformare Greensteel. Acest plan face parte din viziunea CN30 (Carbon Neutral 30), care are ca obiectiv o producție sustenabilă și neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030.

Strategia va asigura sustenabilitatea economică, socială și de mediu pe termen lung a companiei Liberty Galați, astfel încât să poată reinvesti profitul și să continue să furnizeze oțel de înaltă calitate și locuri de muncă pentru generațiile viitoare.

Planul de transformare a Liberty Galați de a deveni un furnizor Greensteel, neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2030 – îmbină tehnologii noi și inovatoare de fabricare a oțelului cu energie regenerabilă.

Planul cuprinde investiții în următoarele categorii de proiecte:

  1. Proiecte de eficientizare a consumului de energie și de reducere a emisiilor de carbon în cadrul operațiunilor existente
  2. Două cuptoare hibride cu arc electric (EAF)
  3. O instalație de reducere directă a Fierului (DRI) care va utiliza inițial gaz natural, înainte de a face tranziția către hidrogen verde.
  4. Un Mini-Laminor integrat MI.DA care poate crește producția până la 4 milioane de tone anual, de la 3 milioane de tone anual, volumul suplimentar fiind axat pe produse lungi
  5. Pentru a maximiza consumul de energie regenerabilă și pentru a reduce consumul total de energie electrică, Liberty Galați va instala pe platforma siderurgică un parc fotovoltaic de 180MW și un parc eolian de 20MW dezvoltate sub marca SIMEC.
  6. Planul este susținut de Academia Greensteel și de GFG Foundation, care derulează deja o serie de programe cu universități și licee din România, menite să educe tânăra generație și să dezvolte comunitățile locale.

Impactul major în reducerea emisiilor CO2 cu până la 85% față de nivelul actual îl reprezintă renunțarea la combustibilii fosili prin modificarea întregului flux primar renunțând la tehnologia bazată pe furnal și convertizoare cu insuflare de oxigen și înlocuirea acestora cu fabrica DRI și convertizoare cu arc electric.

Utilizarea hidrogenului în fabrica DRI și a energiei regenerabile va transforma procesul de producție a otelului într-un proces „verde”.

‍Ce strategii pot fi folosite de companii pentru a încuraja eficiența energetică și reducerea consumului de energie într-o societate în continuă dezvoltare precum cea din România?

Pentru a profita de oportunitățile sale geografice și geologice, România trebuie să implementeze un cadru politic și de reglementare pe măsura provocării de a reduce drastic emisiile de carbon.

Lipsa unui cadru coerent de reglementare pentru o industrie cu emisii reduse de carbon riscă nu numai pierderea acestor oportunități de dezvoltare economică, dar și îngreunarea procesului de decarbonizare a industriei existente, care este un contribuitor-cheie la economia națională. Industria României are nevoie de măsuri concrete de sprijin legislativ și financiar pentru a-și implementa planurile de decarbonizare, care pentru industria grea implică de multe ori înlocuirea proceselor tehnologice și investiții semnificative cu puține ferestre de oportunitate.

Dacă finanțarea producției domestice de tehnologii de decarbonizare și a aplicației acestora în industria României se va face prin instrumentalizarea măsurilor de ajutor de stat, acest lucru ar putea fi mai puțin favorabil țărilor cu spațiu fiscal mai redus, precum România.

În acest scop, România ar trebui să lucreze intens să atragă investiții pentru noi lanțuri valorice și să distribuie în mod eficient veniturile din fonduri europene spre decarbonizarea industriei grele, inclusiv prin veniturile rezultate din vinderea certificatelor de emisii (venit pe care statele membre vor fi obligate să le cheltuiască în întregime în scopul mitigării și adaptării climatice).

România ar trebui de asemenea să susțină înființarea Fondului Suveran al UE și reorganizarea cadrului financiar multianual al UE pentru a oferi o opțiune de susținere a noilor lanțuri valorice industriale care poate adresa în același timp eforturile de convergență economică între statele membre.

Accelerarea decarbonizării industriei europene generează o necesitate urgentă pentru transformarea industriei României, transformare care poate deveni o oportunitate importantă în contextul Regulamentului privind industria net-zero.

Cu siguranță, acest regulament este doar începutul traiectorii către emisii net-zero în UE până în 2050, o traiectorie în care România ar putea ocupa o poziție de lider. Pentru ca acest lucru să fie posibil, măsurile de sprijin la nivel național trebuie să fie concrete și direct raportate la magnitudinea provocării, trebuie să existe deschidere și disponibilitate privind accesul la ajutoare de stat și flexibilitate când vine vorba de accesarea acestora, o flexibilitate menită să răspundă prompt impactului negativ al contextului geopolitic actual.

Care este proiectul care are la bază sustenabilitatea care v-a adus cele mai mari satisfacții?

În prezent, lucrăm în paralel la mai multe proiecte ample de schimbare a tehnologiei din zona primară, dar aș vrea să aduc în atenție un proiect recent depus pentru finanțare europeană la care Liberty a aderat ca partener esențial: Proiectul Galați Hydrogen Valley.

Conceptul proiectului urmărește să dezvolte județul Galați într-unul dintre cele mai mari hub-uri de hidrogen curat din sud-estul Europei, pornind de la potențialul imens al zonei în ceea ce privește capacitatea de producere a energiei regenerabile primare, baza de consum industrial existentă, nod de transport multimodal, energie, infrastructura și potențialul de import - export.

Proiectul reunește actori cheie din județul Galați cu parteneri europeni din vestul, centrul și estul Europei pentru a dezvolta primul proiect de hidrogen curat la scară largă, multimodal și multi-industrial din Europa de Est.

Faptul că Liberty Galați s-a alăturat acestui proiect complex ne aduce o mare satisfacție și suntem convinși că implementarea acestuia va aduce beneficii majore nu doar județului, dar și întregii regiuni. De asemenea avem în evaluare la Ministerul Energiei un proiect privind dezvoltarea unei centrale solare de 50 de Mw care reprezintă prima etapă a unei investiții care vizează dezvoltarea a aproximativ 200 Mw în zona regenerabilelor.

Mai trebuie evident menționate cele două proiecte incluse în Planul Teritorial pentru Tranziție Justă Galați și finanțate prin Just Transition Fund, care prevăd două cuptoare cu arc electric și o instalație DRI, esențiale atât în implementarea cu succes a planului GREENSTEEL CN30 cât și a obiectivelor naționale de decarbonare.