politică de confidențialitate
Data intrării în vigoare:

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și ne asumăm responsabilitatea pentru a o gestiona cu seriozitate.

Această politică descrie maniera în care datele dumneavoastră sunt prelucrate cu ocazia accesării website-ului www.romaniaunfolds.ro care sunt opţiunile şi drepturile dumneavoastră în contextul acestor prelucrări și care sunt chestiunile relevante pe care trebuie să le cunoașteți în legătură cu respectarea confidențialității datelor dumneavoastră.

Despre operatorul webiste-ului, responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră:
Operatorul de date, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”), responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:

PORTER NOVELLI PUBLIC RELATIONS S.R.L.
Municipiul Bucureşti, str. Praga, nr. 2
E-mail: contact@porternovelli.ro

Conform GDPR, operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este persoana fizică sau juridică care, singură sau în comun cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

1. Informații pe care le colectăm
Informațiile pe care le colectăm depind de maniera în care interacţionaţi cu site-ul. Vă rugăm să consultați informaţiile de mai jos pentru mai multe detalii.

A. Informațiile pe care ni le oferiți direct
Când utilizați site-ul nostru cu titlu informativ, colectăm doar date pe care browserul dumneavoastră le transmite serverului nostru (așa-numitele „fișiere jurnal server”). Când apelați site-ul nostru web, colectăm următoarele date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa site-ul:
- web site-ul nostru care a fost vizitat;
- data și ora de acces;
- volumul datelor trimise, în biţi;
- sursa / linkul din care ați accesat pagina;
- browser folosit;
- sistemul de operare utilizat;
- Adresa IP folosită (în unele cazuri: anonimizată).

Prelucrarea se efectuează în conformitate cu art. 6 (1) litera (f) GDPR pe baza interesului nostru legitim de a îmbunătăți stabilitatea și funcționalitatea site-ului nostru web. Datele nu vor fi transmise sau utilizate în alt mod. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a verifica fișierele jurnal de server la o dată ulterioară dacă există indicii concrete de utilizare ilegală.

B. Bazele legale pentru prelucrare
Ne întemeiem prelucrările pe o serie de baze legale pentru a prelucra informații despre dumneavoastră. De exemplu, vom prelucra informații despre dumneavoastră atunci când avem consimțământul dumneavoastră, atunci când avem un interes legitim de a face acest lucru, când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră și când avem obligația legală de a vă procesa informațiile.

De exemplu:
Când accesaţi website-ul nostru, vor fi instalate anumite module cookie, de către noi sau de către partenerii noştri. Despre funcţionalităţile cookie veţi putea în Politica privind modulele cookie.
În funcţie de modulul cookie şi de funcţionaliatea acestuia (de scopul pentru care cookie-ul este instalat pe terminalul dumneavoastră), ne vom întemeia pe consimţământul dumneavoastră, în conformitate cu art. 6(1) litera (a) din GDPR sau pe interesul nostru legitim, în conformitate cu art. 6 (1) litera (f) din GDPR. Cu excepţia cookie-urilor strict necesare pentru utilizarea website-ului nostru, vă vom oferi posibilitatea gestionării preferinţelor dumneavoastră în ceea ce priveşte instalarea cookie-urilor.

Când ne contactați (de exemplu, prin e-mail), sunt colectate date personale. Aceste date sunt stocate și utilizate exclusiv în scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră și de a stabili contactul, precum și pentru administrarea tehnică ulterioară. Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimţământul dumneavoastră conform art. 6(1) litera (a) din GDPR coroborat cu interesul nostru legitim de a răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) litera (f) din GDPR. Datele dumneavoastră vor fi șterse după prelucrarea finală a solicitării dumneavoastră, dacă putem deduce în mod rezonabil, potrivit circumstanţelor, că solicitarea dumneavoastră a fost finalizată şi dacă nu există obligații legale care să impună păstrarea acestor date în continuare.

2. Cum colectăm informații
Colectăm câteva informații de la dumneavoastră atunci când ni le furnizați direct, cum ar fi prin e-mail.

3. Cum folosim informațiile
Folosim datele personale și anonime, atât individual, cât și combinate, în următoarele moduri :
Pentru a opera webiste-ul și pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră de navigare, inclusiv pentru a:
opera, îmbunătăți și dezvolta serviciile noastre;
prelua solicitări și transmite răspunsul nostru în urma contactării redacţiei;
măsura funcţionalitatea serviciilor noastre;
respecta preferințele dumneavoastră și pentru a furniza conținut dinamic; și
menține serviciile noastre în condiții de siguranță, pentru a respecta legea și pentru a aplica politicile noastre.

Păstrăm datele pe care le colectăm atât timp cât este necesar pentru a furniza serviciile; putem păstra datele respective după această perioadă, dacă este necesar, din motive legale, operaționale sau din alte motive legitime.

4. Informații pe care le transmitem terţilor
Nu transmitem date personale care vă identifică direct (cum ar fi e-mailul) către terți fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care este cerut de lege sau dacă stabilim că divulgarea este în mod rezonabil necesară pentru interesele noastre legitime. Este posibil să împărtășim informații anonime sau agregate sau alte date care nu vă identifică în mod direct, cu terți, de exemplu, statistici despre utilizarea serviciilor noastre.

Nu controlăm informațiile trimise de pe browserul dumneavoastră către terți, cum ar fi companiile de analiză care primesc informații în cursul normal al activității dumneavoastră pe internet.

5. Unde sunt stocate datele
Informațiile personale pe care le colectăm pot fi stocate și prelucrate în scopurile prevăzute în prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri în România, în Uniunea Europeană, precum și în orice altă țară ce prezintă un nivel de protecție adecvat, recunoscută de către Instituțiile Uniunii Europene.

6. Cum vă protejăm informațiile personale
Securitatea informațiilor este o prioritate și luăm o serie de măsuri adecvate, inclusiv prin stabilirea unor proceduri şi procese care să asigure confidenţialitatea, securitatea, disponibilitatea şi rezilienţa datelor pe care ni le încredinţaţi.

7. Opțiunile și controalele dumneavoastră Drepturile recunoscute de GDPR
Vă oferim opţiuni importante pentru a putea alege care sunt datele pe care vom prelucra. De exemplu, puteţi să alegeți preferințele pentru administrarea cookie-urilor sau preferinţele pentru primirea unui buletin informativ, atunci când acesta va fi disponibil.

Aveţi următoarele drepturi recunoscute de lege:

Dreptul de acces în temeiul art. 15 GDPR
Aveți dreptul la informații despre datele dumneavoastră personale prelucrate de noi, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dumneavoastră, perioada de stocare sau criteriile de determinare a perioadei de stocare, existența unui drept la rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării sau obiecțiuni la prelucrare,  dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere, despre sursa datelor dumneavoastră, dacă acestea ar fi fost care nu sunt colectate de la dumneavoastră, existența unei decizii automate, inclusiv profilarea și, dacă este necesar, informații semnificative despre logica implicată și măsura în care sunteți vizat de prelucrare și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări, precum și dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la orice garanții care există în temeiul art. 46 GDPR în cazul transferului datelor dumneavoastră către țări terțe.

Dreptul la rectificare în temeiul art. 16 GDPR
Aveți dreptul la rectificarea imediată a oricăror date inexacte referitoare la dumneavoastră și / sau la completarea oricăror date incomplete referitoare la dumneavoastră stocate de noi;

Dreptul la ștergere în conformitate cu art. 17 GDPR
Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale în cazul în care cerințele art. 17 (1) GDPR sunt îndeplinite. Cu toate acestea, acest drept nu poate fi exercitat dacă prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informație, pentru respectarea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru instituirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

Dreptul la restricționarea procesării în temeiul art. 18 GDPR
Aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât procedăm la verificarea exactității datelor dumneavoastră contestate, fie dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră și în schimb solicitați restricționarea acestora utilizați sau dacă nu mai avem nevoie de aceste date în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de datele dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau dacă ați formulat o obiecție din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atâta timp cât nu este încă clar dacă interesele noastre legitime prevalează;

Dreptul la informare în conformitate cu art. 19 GDPR:
Dacă v-ați exercitat dreptul de a solicita ca operatorul de date să rectifice sau să șteargă datele dumneavoastră personale sau să restricționeze prelucrarea, acesta va fi obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre această rectificare sau ștergerea datelor sau restricției de prelucrare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică efort disproporționat. Aveți dreptul să fiți informați despre acești destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR:
Aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașini sau de a solicita transferul lor către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul de retragere a consimțământului în temeiul art. 7 (3) GDPR:
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment, cu efect pentru viitor. În cazul retragerii, vom șterge fără întârziere datele relevante, cu excepția cazului în care procesarea ulterioară poate avea loc pe o bază legală, care permite prelucrarea fără acord. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesării efectuate pe baza consimțământului până la retragere;

Dreptul la plângere în temeiul art. 77 GDPR:
Dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă GDPR, aveți dreptul să faceți plângere la o autoritate de supraveghere, fără a aduce atingere oricărei alt remediu administrativ sau judiciar. În România, autoritatea relevantă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate fi contactată prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro.

8. Modificări ale politicii noastre
Este posibil să actualizăm din când în când această politică, așa că vă rugăm să o consultați frecvent. Dacă ni se solicită prin legile aplicabile privind protecția datelor să vă oferim o notificare prealabilă sau să vă solicităm consimțământul pentru orice astfel de modificări, vom face acest lucru. Puteți vedea când această versiune a politicii a intrat în vigoare verificând „data intrării în vigoare” afișată mai sus.